Værksteder

1. klasse 2000/2001

Efter en uge begyndte vi i 1.a at arbejde i værksteder. Børnene er gode til det. Det sværeste er selvfølgelig tålmodigheden bag det at vente på at få instrukser, men jeg kan faktisk godt gennemføre værkstedsarbejde uden andre lærere tilstede - det er dog mere overskueligt, når man er to. Vi er startet i det små, men som året går udvikler vi selvfølgelig værksteder og tilgangen til dem.
Øverste halvdel er siden er allerede afprøvede værksteder. Nederst på siden findes den uafprøvede ide-bunke", værksteder, som jeg har fundet rundt omkring - også i mit eget hoved.august
Børnene sidder til hverdag sammen i grupper af 4 og 5. Bordgrupperne er også værkstedsgrupperne. I første omgang er værkstederne ikke valgfrie. Jeg bestemmer, hvem der skal lave hvad. Vi kører en turnusordning, så alle prøver alle aktiviteter. Børnene kan arbejde med disse aktiviteter i 30-40 minutter. Vi gennemfører det 1-2 gange om ugen.

bogstavkort. Børnene arbejder først to og to sammen om at lægge alfabetet i den rigtige rækkefølge. Man kan også lægge alfabetet bagfra. Til slut spiller alle følgende spil: Alle kort ligger med billedsiden opad. Jonas beder Emma finde to "m'er". Emma finder dem og beder Christian finde to "s'er", Christian beder.... osv. til alle bogstaverne er væk.

memory. Et ganske almindeligt memoryspil - mit er købt i en genbrugsforretning, men man kan selv lave et -i begyndelsen udelukkende med billeder. Bliver det for svært, vender jeg "hjælpebrikker", fire til fem stykker, der, indtil de bliver "parret", vender med billedsiden opad.
tegn et bogstav. En gruppe tegner så mange ting som muligt, der begynder med ugens bogstav. Gruppen skal hjælpe hinanden med at finde på så mange ting som muligt.

opgaver. Jeg har lavet en mappe med kopi-ark af forskellige bogstav-opgaver. Der er 23 kopier af 30 forskellige opgaver. Eleverne må selv vælge, men kun lave samme opgave en gang. Når de er færdige med en opgave, skal de straks starte på en ny. Man skal færdiggøre en opgave.
kufferten. Jeg har en stor, gammel kuffert fyldt med skrammel, dippedutter og dimser (som børnene har medbragt) Alle tingene hældes ud på et tæppe. Gruppen skal lave en udstilling med ting, der begynder med ugens bogstav, med ting, der begynder med deres navnes begyndelsesbogstav osv.

Vurdering: alle fem aktiviteter fungerede fint for 1.a. Alle børnene var i stand til at væbne sig med tålmodighed, vente på instruktioner, hjælpe hinanden med små problemer. Jeg kunne sætte i gang og så ellers gå rundt og snakke, spørge, vejlede og hjælpe. Jeg synes, det har fungeret upåklageligt.september
Børnene får nye pladser i denne måned og dermed også nye samarbejdspartnere. Det kan godt give lidt uro at vænne sig til at arbejde sammen med nye makkere.

skrive-på-tavle Eleverne får hver et afsnit af tavlen, som er deres (afgrænses med streger) Derefter skal de skrive ugens bogstav i hele feltet. Først med store bogstaver, derefter med små. Så får de hver 2-3 sedler ad gangen med kendte ord på, som skal skrives både meget stort og almindeligt. Sedlerne roterer mellem børnene.

bogstavkort. Jeg bruger et helt sæt bogstavkort fra Alinia (dem, som normalt hænger på væggen) Børnene går ud i gangen og skiftes til at tage et bogstav og lægge i alfabetisk orden. Børnene træner alfabet, bogstav-genkendelse, minusklerne (de små bogstaver, og samarbejde. Når de har lagt bogstaverne i rækkefølge - og hvis der er mere tid, leger vi følgende. En elev står ved a. Den næste i rækken siger "du skal gå til k" - Eleven ved a skal nu, med hænderne for øjnene eller med bind for øjnene, se om han/hun kan "ramme" k. Eleven må gerne udse sig k, inden han/hun får bind for øjnene.
kufferten. Kufferten er igen et populært indslag. Det er en pragtfuld aktivitet, som børnene elsker. De finder stadig "ugens-bogstav"- ting, eller ting, der begynder med forbogstaver - flere forskellige bogstaver, som vi allerede kender m.m.

magnet-tavler. Vi har magnet-tavler med bunkevis af magnet-bogstaver. Børnene skal skrive ord, der begynder med de bogstaver vi allerede har været igennem som ugens bogstaver. De kender allerede en del - vi har ordkort på tavlen, vi har navnesedler med klassens navne - og ellers hjælper jeg til.
opgaver. Jeg udvider hele tiden min kopi-mappe med forskellige bogstavopgaver. Tilpasser dem børnene. De elsker at sidde med en opgave. Det er faktisk en af vores hotteste aktiviteter.

alfabetøvelse. Jeg har byttet magnettavleøvelsen ud med denne øvelse, som jeg synes er væsentlig bedre. Jeg har med hvert af alfabetets bogstaver lavet en side efter følgende opskrift: En tabel 3x4 felter, skriftstørrelse 130, centreret. Heri har jeg skrevet 12 stk. "a" - en ny tabel - 12 stk. "b" og så videre hele vejen til "å". Derefter kopieret dem, så der er det samme antal af hvert bogstav, som der er børn i klassen. Bogstaverne klippede jeg ud og lagde "a" i en konvolut med "A" skrevet udenpå. Det samme med resten af bogstaverne. Børnene i gruppen fik udleveret 28 konvolutter med bogstaver og 3 sider med tomme tabeller (3x4 felter skriftstørrelse 130). Opgaven går ud på at starte med at finde "a". Lime det i første tomme felt. Find "b" , lim det i næste felt og så videre hele vejen til "å"

Vurdering: det fungerer stadig godt, at arbejde på denne måde. De nye aktiviteter ligner meget dem fra august. Det er også meningen. At ændre på tingene langsomt og umærkeligt. Så skal vi heller ikke bruge for lang tid på at indstudere nye opgaver, for de kender dem jo - næsten! Denne måned vil være den sidste med memoryspillene. Den er vi ved at køre lidt træt i.

oktober
Børnene er virkelig gode til denne arbejdsform nu. De fleste gør sit bedste for at hjælpe hinanden. Nogle enkelte er bare ikke gode til at arbejde sammen / samarbejde. Men forhåbentlig lærer de det hen af vejen.

m-t-s-l-memory. Endnu et memoryspil, men dog anderledes end de foregående. Dette har jeg selv lavet. Spillet består af grønne kort og blå kort str. 7x10 cm. På de grønne kort har jeg påklistret (med bogtape) billeder af ting / dyr, der har begyndelsesbogstavet m-t-s eller l. På de blå kort er påklistret bogstaverne m-t-s og l, svarende til det antal ting / dyr, der er med det pågældende bogstav. Altså 6 s-ord og 6 s-kort. Man vender henholdsvis et grønt og et blåt kort og skal lytte sig frem til om ordet starter med det bogstav man har trukket. Kan man ikke helt finde ud af det, må resten af gruppen gerne hjælpe. Når man har vendt alle kort, og spillet er slut, kan man (tak for idéen, Ella) spille sorteper med kortene. Altså skal der være et billede, som ikke har et tilhørende bogstav og derfor bliver sorteper.

bogstavrækkefølge. Jeg har lavet kort (7x10 cm). På hvert kort er to bogstaver. Nogle er naboer i alfabetet, andre er ikke. Trækker man et "nabo-kort", må man beholde det. Trækker man et "ikke-nabo-kort", lægger man det samlet i en bunke. Man må hjælpes ad med at finde ud af om rækkefølgen er rigtig. Et alfabet, der hænger i klassen, kan bruges som hjælpemiddel.

I en lang periode arbejdede vi ikke i værksteder som et fast indslag på skemaet, men mere efter lyst og behov. Grunden var, at Morten - min makker - i matematik udelukkende arbejder værkstedsrelateret. 1.a har ingen matematikbog, men arbejder udelukkende praktisk med forskellige værksteder indenfor de to store hovedområder: talforståelse og geometri. Hvis I vil have en nærmere beskrivelse og info om materiale mm. må I maile mig, så skal jeg stykke sådan en sammen.... Hvorom alting er, børnene blev så værkstedsmættede, at de ikke orkede intenst arbejde i danskværksteder, så vi brugte det i en lang periode udelukkende, når jeg kunne mærke, at energi-niveauet var højt..

MEN: nu er mine elever klar til danskværksteder igen. Man vælger selv sit værksted, og jeg holder så øje med om børnene vælger bredt eller snævert. I øjeblikket arbejder vi med følgende "værkstedsopgaver":

LÆSEVÆRKSTED:

består af en kasse med bøger. Børnene sætter sig udenfor klasseværelset i gangen, på trappen eller hvor de nu kan finde et fristed. Og så læser de for hinanden 2 og 2 - eller 3 i en gruppe.


SKRIVEVÆRKSTED:

dagbog: en til to gange om ugen skriver vi fast dagbog på klassen. Jeg bruger den også som en mulighed, hvis nogen har brug for at sidde alene med noget i værkstedstimen, så må man skrive dagbog.

postkort: jeg har igennem længere tid samlet go-cards fra byens cafeer og biografer. Jeg har ca. 100 liggende i en kasse. Eleven vælger sig et pænt kort. Efter at have besluttet sig for en modtager, skrives kortets ordlyd først i skrivehuse - og bagefter på kortet. Jeg skriver på kladdepapir efter diktat fra eleven, hvis han / hun ikke selv kan / vil skrive. Jeg sætter frimærke på - hvis modtageren er forældrene, poster jeg kortet, så det forbliver en overraskelse. Hvis det er til bedsteforældre (el. lign.) sætter jeg frimærke på, og så får eleven kortet med i postmappen, så forældrene kan skrive navn og adresse på og sende kortet.

forfatterspirer: (se forløbet her) Jeg har lavet 4 forskellige formater. To bøger i A6-størrelse - en med 4 sider - en med 8 sider, og to bøger i A5-størrelse - en med 4 sider og en med 8 sider. Farven på pap-omslaget indikerer sideantal.

SPILLEVÆRKSTED:

vendespil: dyrevendespil (dyrenavne/billeder), alfabet-vendespil (billeder og ord fra "Læsefidusen"), læsebogs-puslespil (ord og billeder med personer og ting fra læsebogen kan sættes sammen som et puslespil), (+ 3-4 almindelige ord/billede vendespil)

læsespil: spillepladen er kopieret fra læsefidusen. Den består af en bane med bogstaverne i alfabetisk rækkefølge - et i hvert felt - først små så store. Alle vokalerne har jeg malet røde. Når man lander på en vokal trækker man et ordkort (eller bogstavkort for dem, der har brug for repetition af alfabet). Kan man læse ordet, må man slå igen.

rimterninger: Jeg har lavet fire terninger af karton, hvorpå jeg har klistret billeder / skrevet ord, der rimer (ord/billede) Jeg har overtrukket terningerne med bogtape for at give dem større holdbarhed... Man slår med to terninger, får man et rim, får man point (i form af kapsler eller centicubes) Børnene får også lov til selv at lave regler...

ting-kassen: fra min rodekuffert har jeg fundet ca. 30 forskellige dimser (briller, knap, ko, løve, låg osv...) Hertil har jeg produceret ordkort. Man parrer ting med ordkort - og så fandt en gruppe piger på et sjovt spil, som her videregives. Tingene spredes ud på bordet. En elev læser ordkort op. De andre står omkring tingene. Det gælder nu om at være hurtigst til at finde tingen...

bingo-banko: ord og bogstav-bingo.. Simpelt. Spilleplader med ord eller bogstaver. En læser op - og alle spiller efter de gængse bankoregler.
vægordlister: rundt omkring i klassen har jeg ophængt ordlister - nogle med tegninger, nogle uden. Jeg har "fundet" dem bag i forskellige skriftlige opgavehæfter for 1. Børnene læser ordene i frikvartererne, men vi bruger dem også i undervisningen. Find ord, som du vil bruge til en historie. Skriv 10 ord du kender. Skriv 5 du ikke kender. Få en klassekammerat til at hjælpe dig med at læse dem..... osv..

lege med stavelser: brikker med stavelser af mange slags (lavet på computer og derefter printet ud på karton). F.eks. ma me mu la le li ne se be du dy da (jamen stort set bare en hel masse forskellige - og flere af den samme slags) Eleverne skal danne ord af de forskellige stavelser og skrive ordene på dertil indrettede skriveark / skrivehuse

sorteper: kortene er i to farver. De røde har billeder - de gule har tilsvarende ord. Og så er der lige sorteper.... Man spiller op til 4 børn - og efter de gængse sorteper-regler.

En værkstedsopgave er vel i bund og grund en opgave for flere elever at løse sammen. Men jeg bruger også en-mands-værksteder. Det har nogle elever brug for fra tid til anden. Men ingen får lov udelukkende at lave enmandsopgaver - det vil sige - det er der bare ikke nogen der gør...

den uafprøvede ide-bunke

Ordkort med navne og tal sorteres efter: sidste bogstav, første bogstav, antal vokaler, antal bogstaver.
Brevskrivning: Brevpapir kan laves på computeren med billeder fra clip-art-mapper eller hentet ned fra nettet., en pæn ramme og masser af linier. Man kan evt. påskrive "Kære______" og "Med venlig hilsen_____"
Bogstaverne klistres på tændstik-æsker / skotøjsæsker (alt afhængig af, hvad man har plads til). Nu kan man putte ting med det rigtige begyndelsesbogstav ned i æskerne. Man kan også bruge æskerne til at træne alfabetet og bogstavernes rækkefølge. Man kan lægge dem på gulvet og lave forskellige lege: find dit forbogstav, find det sidste bogstav i dit navn. Gå i rundkreds "STOP" - sig det bogstav du står ud for.
Find på udvalgte billeder ting, som du kan skrive - eller næsten kan skrive. Lav ordlister til ophængning. Skriv en lille historie om billedet.
collager: lav kollager med billeder af ord der: rimer, har samme forlyd, har lige mange stavelser, har lige mange bogstaver
memory: eleverne laver memoryspil af udklip fra blade. De bestemmer selv, hvordan det opbygges (jeg hjælper selvfølgelig) Når man er færdig med et memoryspil, skal andre elever afprøve det.
formbøger: bogens form afspejler indholdet. Man digter en historie, der handler om en drage - og lader bogen og siderne have form som en drage.