Værksteder

I 2. klasse har vi 3 to-lærertimer om ugen. En matematik, en dansk og en nat/tek. Alle nat/tek-timer bliver samlet til hhv. 1 og ½ uges forløb i foråret. Til gengæld bruger vi så alle tre to-lærertimer til værkstedsundervisning. Det foregår således, at børnene er inddelt i 2-mandsgrupper (drenge for sig og piger for sig). I en periode - det kan være en uge, en måned osv. - har pigerne matematik-værksteder og drengene danskværksteder. Efterfølgende bytter de og kører et lignende forløb i nye værksteder. Morten hjælper primært til i matematik-værkstederne, jeg i danskværkstederne. Det fungerer ganske fint.Danskværksteder 2001

Læseværksted: Vores bogkasse er efterhånden ret fyldig. Jeg er personligt medlem af dansklærerforeningen og får alle fidus- bøgerne tilsendt. Dem bruger jeg så i klassens bogkasse. Der er også en del bøger, som overleveres fra årgang til årgang. Og endelig har jeg cirka 10 bøger fra biblioteket, som skiftes ud en gang imellem. Mest henvendt til de dygtigste læsere. Herudover har vi på 2. årgang en kasse med blandede "Søren og Mette".
Man må læse alene eller to sammen, men ikke flere end to.
Når man har læst en bog, skriver man bogens titel på en rund papskive, som sættes op som krop i klassens bog-orm. Det er virkelig god motivation.

Spilleværksted:
Jeg har lavet nogle simple spil til dette værksted.

et puslespil, hvor hver brik repræsenter et ord, som skal sættes sammen med to andre brikker, en på hver side.

et dominospil, hvor der på hver brik er et billede og et ord. De to passer selvfølgelig ikke sammen. De skal så lægges i den rigtige rækkefølge. Spillet kan selvfølgelig varieres alt efter hvilke elever, der spiller det.

en gådekasse, med forskellige gåder, som børnene kan skiftes til at læse højt for hinanden.

et vendespil, hvor der på brikkerne står "modsat-ord"; kold/varm, stor/lille, høj/lav osv.

Gæt et ord, hvor der på hver brik står fire ledetråde, som hver især afslører mere og mere af det ord, der skal gættes. Det gættede ord skal staves.

En for meget

Sorter rimord

"Gør-det-selv-domino". 5 ark karton påtrykt hver 4 billeder af dyr i rammer i en spalte - og med tomme rammer i en spalte ved siden af. Børnene skal først skrive dyrenavnene ud for hvert dyr. Derefter klipper de brikkerne ud og spiller spillet nogle gange.

Skriveværksted:

Her er der forskellige muligheder for at få trænet skrivning.

skrive bøger. Her arbejder børnene med at lave harmonikabøger. De må selv vælge emne, som dog skal præsenteres for mig, inden de går i gang. Hver A-4side skal bestå af tegning og tekst. Man bestemmer selv mængden af tekst. Nogle børn skriver mange sider, andre kun få linier.

skrive i skrivehæfter. Ganske gemen bogstavtræning.

lave kryds-og-tværs. En elsket beskæftigelse i klassen. Jo flere des bedre.

Jeg er gået forsigtigt i gang denne gang. I 1.klasse gik det nogle gange galt, når jeg forsøgte at tilbyde børnene så mange værksteder som muligt. Jeg havde en ide om, at jo mere der var at vælge imellem, jo flere børn kunne jeg ramme - og ramme rigtigt.

Men - nogle børn får det svært, når tingene bliver uoverskuelige. Disse børn blev utrygge - og larmede meget i værkstedssituationer. Derfor bliver udvalget nu meget begrænset. - Og med nogle få ting ad gangen. Jeg har ikke præsenteret børnene for alle disse ting på en gang. Nogle få nye ting - og et par af de kendte. Det giver god arbejdsro.

Danskværksteder januar 2002

Disse værksteder var en stor succes. Jeg havde disse 7 til at begynde med og udvidede løbende med nye. De består af et emne, hvortil der hører 6-10 opgaver, som alle ligger i en mappe. Til hvert emne hører en oversigt, hvor børnene skriver, når de har færdiggjort en opgave. De skal selvfølgelig godkendes af læreren før de går videre til næste opgave. Der er en stor grad af selvforvaltning i disse værksteder, hvilket letter en del af lærerens arbejde.

Her er overskrifterne og nogle af emnerne:

Drager

Vores skole

Mit hus

Hemmelige koder og andre skriftsprog

Bogstavværksted

læs og løsSPECIALVÆRKSTEDER


Værksteder til xxx

I 2.a går xxx. Denne elev har store faglige problemer. Xxx er et meget socialt kompetent barn, men det er som om, at bogstaver og tal - og sammenhængen mellem disse på alle mulige måder gør knuder for xxx. Vi har været igennem psykologtest og xxx går nu i støttecenter to timer om ugen. Men det går langsomt. På nuværende tidspunkt kan xxx genkende 5-7 bogstaver. De andre kan xxx ikke huske navn / udseende på. Det giver selvfølgelig nogle vanskeligheder i forhold til at holde et niveau i klassen, som alle kan relatere til. Derfor har xxx, når vi arbejder værkstedsrelateret, sine helt egne værksteder.

Et væld af billeder af ting / personer, der allesammen har begyndelsesbogstaverne; A O I M. De fire bogstaver er repræsenteret på fire kort. Billederne skal nu fordeles, så alle A-ordene ligger i A-bunken - osv.
Det samme "spil" men med billeder med begyndelsesbogstaverne; F T L