Skrive-ugen                        Vores hensigt var at fokusere på nogle få projekt-elementer og ikke bare lade dem lave endnu et "emne-arbejde". Så vi stillede nogle ret stramme krav til skrive-ugen.

Vi delte børnene i hver klasse (ikke på tværs - skemateknisk umuligt) op i "storgrupper". Hver storgruppe skulle vælge et overordnet fælles-emne. Det skulle helst være indenfor et enkelt af de 5 udvalgte lande.

Vi havde på store opslagstavler på gangen hængt forslag til, hvad grupperne kunne arbejde med. Eleverne kunne selv bidrage med flere forslag.

SE FORSLAG HER


Når storgruppen var blevet enige om en overskrift, skulle de brainstorme i fællesskab på dertil indrettet ark.
Herefter skulle idéerne sorteres og de bedste idéer vælges ud.

Storgruppen blev nu delt i to arbejdsgrupper, som hver skulle skrive en rapport med en overskrift fra netop den fælles brainstorm. Formålet med denne struktur var, at de to arbejdsgrupper i storgruppen - i teorien - skrev om noget, der lå under samme overskrift, og derfor kunne sparre med hinanden. Der udover var det også en mulighed for, hvis en elev blev længerevarende syg, at den anden kunne springe over i den anden arbejdsgruppe i storgruppen.

Hver arbejdsgruppe fik udleveret et arbejdspapir. I dette er nøjagtig beskrevet, hvordan gruppen skal arbejde, og hvilke krav vi lærere stillede til rapporten. Vi var især meget præcise med lay-out-mæssige krav. En uge til læsning og rapportskrivning er ikke lang tid, og vi ville gerne spare grupperne for ligegyldige diskussioner om, hvorvidt man skulle bruge den ene eller den anden skrifttype - og om det skulle være skriftstørrelse 14 eller 16.

Vi gjorde meget ud af at der skulle laves indholdsfortegnelse og litteraturliste. Alle grupperne opfyldte disse krav rigtig flot.

Desuden brugte vi meget tid på at forklare børnene, at det skulle være deres egne ord i rapportens brødtekst og ikke en gang ligegyldig copy+paste. De fik at vide, at den slags ville blive slettet og så ville de alligevel skulle lave det hele om, så det kunne simpelthen ikke betale sig. Dette opfyldte de også til UG. De lavede for langt de flestes vedkommende nogle rigtig flotte rapporter skrevet i 5. klasses-sprog.

SE ELEVERNES ARBEJDSPAPIR HER

Det tog lidt mere end en uge at blive færdige med rapporterne. Af samme grund kortede vi meget ned på den planlagte fremlæggelses-del, da vi hellere ville fokusere på, at eleverne ikke skulle sjuske sig igennem sidste del af rapportskrivningen.