Skriftlig opgave 5.a (2009)                         

Jeg har ofte ladet elever skrive stile til mig og efterfølgende givet dem kritik for ikke at have gjort det "rigtigt" - ikke at have skrevet det, sådan som jeg synes er bedst! Og nu tænker jeg - "Hvordan kan man leve op til mine krav, hvis man ikke kender dem på forhånd? - Hvis man ikke har fået en ordentlig instruktion - eller et ordentligt arbejdsredskab??

I denne periode arbejder vi i 5.a med KORTFILM. Jeg bruger materialet "Kortfilm på mellemtrinnet" - og det er super. Jeg skal nemlig ikke tænke alverden selv. Det er flot tilrettelagt og man kommer omkring både analyse og fortolkning på alle tænkelige måder. Det betyder, at børnene ikke får ret mange lektier for. Og derfor har de så fået denne skriftlige opgave, som jeg har givet dem 20 dage til at udføre.

Det nye - for mit vedkommende - ved denne måde at stille opgave på er de krav jeg stiller til - FORARBEJDET. Det er temmelig nyt for mig at stille krav om den slags. Inspirationen til dette kommer fra forløb med faglig læsning, hvor man netop gør meget ud af at arbejde med at gøre sig overvejelser omkring HVAD man vil undersøge, inden man rent faktisk åbner bøgerne.

Min skriftlige opgave til 5.a har for det første nogle krav til udførslen. Børnene har lige læst "Drengen med sølvhjelmen." - og så bruger vi kortfilmene som inspiration oveni. De skal skrive en historie ud fra en overskrift og med fire krav til handlingen. (Se selve opgaven for uddybelse af dette). Kravene er rettet således til, at børnene kan lade sig inspirere af "Drengen med sølvhjelmen" - og det de lærer om opbygning af kortfilm.

HER ER OPGAVESÆTTET SOM PDF

Herefter er der tre arbejdsfaser.

Fase 1 er forarbejdet. Her skal eleverne lave en brainstorm - og en skitse - en slags skelet for historien, hvor de ligesom skal få hele historien på plads INDEN de skriver den. Da jeg gennemgik dette, sagde en af mine drenge: "Jamen, jeg ved da aldrig, hvordan min historie skal slutte, inden jeg begynder at skrive." - "Netop," svarede jeg. "Og det skal vi ha' lavet om på." Det skal vi lige præcis have lavet om på.

Når de er færdige med Brainstorm og skitse (foreligger som bilag i opgavesættet) skal de begge godkendes af mig, før børnene må skrive videre på historien. Jeg tjekker om det hænger sammen for dem.

Fase 2 er historieskrivning. Det store diskussionspunkt i klassen var, at jeg forlanger at de holder sig til deres skitse. "Jamen, hvad nu, hvis vi får nogle bedre idéer undervejs." - "Bare ærgerligt", svarede jeg. Det er nemlig meningen, at de også skal vise, at de kan holde sig til arbejdsgangen. De SKAL gøre et ordentligt forarbejde - og de SKAL bruge det.

Når de er færdige med fortællingen, skal jeg se den igen. Jeg læser den hurtigt igennem - kommenterer kort, hvad der fungerer - hvad der skal udelades - og hvor de skal skrive mere. De får opgaven med hjem igen - og skal nu - ud over at foretage de rettelser, der anvises af mig, bruge en tjekliste jeg har lavet (kan ses i opgavesættet). Her tjekkes for store bogstaver, tegnsætning mm.

Til sidst kan fortællingen så afleveres til mig for sidste gang. Børnene har altså i alt 20 dage.