Projektopgave på 6. årgang (01/11)                                             Vi har i lærerteamet omkring nuværende 6. årgang besluttet, at elevernes projektopgave i år skal ligge så tæt op ad "den rigtige" projektopgave som  muligt.

Det betyder:

- at eleverne selv må bestemme gruppesammensætning - også på tværs af klasserne

- at emnet er frit (ved godt, at man burde have et overordnet emne, men vi har altså valgt valgfriheden)

- at eleverne skal lave ægte problemformuleringer. Deres projekt skal altså bestå af et problem, som gruppen skal finde en løsning på.

- at gruppen skal aflevere følgende: problemformulering / arbejdsspørgsmål; litteraturliste; konklusion; kreativt produkt og en beskrivelse af fremlæggelsen

- at hver gruppe får tilknyttet en fast vejleder

- at gruppen hver dag skal udfylde elektronisk logbog på elevintra, som inden næste dag læses og kommenteres af vejleder.

- at der i logbogen skal beskrives for hver dags vedkommen HVAD hver af gruppens medlemmer har lavet i løbet af dagen og hvad de har planer om den efterfølgende dag hver især.


I UGE 1-2 har jeg brugt materialet "Projektklar". Der er nogle glimrende øvelser og tekster, der handler om, hvordan man laver en problemformulering. Bogen indeholder meget andet - kan varmt anbefales. Derudover har vi brugt meget tid på at gennemgå hvad der skal foregår i de forskellige uger. Hvilke krav, vi stiller. Hvad man må og ikke må. Eleverne har mange spørgsmål, da arbejdsgangen egentlig er ny for dem.

UGE 3 er oplægs-uge. I løbet af ugen går årgangens lærere på omgang i klasserne med følgende inspirationsoplæg: wix/moviemaker; den elektroniske logbog; publisher; retorik; informationssøgning; fysiske modeller. Vi har besluttet, at eleverne i løbet af projektugen er nødt til at bruge det, de kan i forvejen, eller det, de kan lære sig selv. Vi har ikke tid til at lære nogen at klippe film eller bruge moviemaker, hvis de ikke kan i forvejen. Vi vil meget hellere holde fokus på de elever, som har brug for ekstra opmærksomhed. Så de selvkørende elever er lidt overladt til minimal lærerindblanding.

UGE 4 er til informationssøgning. Her skal alle grupper finde litteratur/film/artikler/internetsider o.lign. De skal også træffe alle aftaler med eventuelle eksterne kilder - og alle aftaler SKAL godkendes af vejleder eller anden voksen.

UGE 5 er projektugen. Alle arbejder på skolen (med mindre anden aftale er truffet) de første 5 lektioner. I den sidste lektion skriver alle elektronisk logbog. Projektet afleveres fredag kl. 10.00

UGE 6 er til fremlæggelser. Projektopgaven er, som tidligere nævnt, en mundtlig aflevering/fremlæggelse, som evt. kan støttes af fotos/grafer/kort/video/musik eller lign. Dog må ingen lave et diasshow (eller anden form for visuel støtte) med tekst. Der kan være tale om en overskrift - en titel til en graf eller lignende. Men ingen teksttunge dias, hvor man som publikum kan læse, hvad gruppen fortæller/læser op. Grupperne får mulighed for at støtte sig til talekort. Gruppens vejleder er til stede ved fremlæggelsen. Hver gruppe får en efterfølgende samtale om deres projekt og deres fremlæggelse. Denne støttes af et arbejdspapir til afkrydsning.

Det har været hårdt for nogle af eleverne at lave grupper selv. Vi hjælper selvfølgelig dem, der ikke selv finder grupper og som gerne vil skrive sammen med andre. Og desværre må vi erkende, at det er nogle særlige elever, der står tilbage. Elever, der bevæger sig i udkanten af de klassens sociale relationer. Dem, der ikke gør sig gældende, hverken socialt eller fagligt. Dem der ingen status har. En anden gruppe af fravalgte er de elever, der har svært ved at koncentrere sig i timerne. Dem, der har svært ved at navigere i gruppearbejde. Dem, der ofte sejler, når andre arbejder. Dem, der slipper lidt let om ved nogle ting - enten fordi de har vænnet sig til den arbejdsgang - eller fordi de simpelthen ikke kan finde ud af arbejdsformen.

Vi gør, hvad vi kan, for at få disse elever etableret i en gruppe, men vi bestemmer ikke over grupperne. Vi kan ikke tvinge en allerede etableret gruppe til at tage en tredje person med. Men til gengæld gør vi os umage for at koble alle singlerne... Og det lykkes for langt de flestes tilfælde.