Efterår i skoven  00/01                          

Jeg elsker efteråret. Blæst og regn og rusk. Jamen det gør jeg!!! Derudover synes jeg, det er spændende at følge med i, hvad årets gang betyder for naturen. Måske lægger man ikke så meget mærke til det i hverdagen, men ser man på årets gang som helhed er det temmelig vedkommende at vide, hvad der egentlig foregår. Og så er det jo i bund og grund et håndgribeligt emne, noget man kan gå ud og sanse for fuld kraft. Endelig er naturens materialer jo helt gratis!

Hvad skal vi lære:

at skærpe opmærksomheden overfor det at færdes i naturen.
at vide mere om skovens dyreliv.
at vide noget om det at udnytte og benytte skoven.
at opleve, hvordan dyr og planter er aktive om efteråret.
at følge skovens udvikling i løbet af året og opleve forandring

Hvorfor skal vi lære det:

at få vækket nysgerrighed og undren overfor naturen, at eleverne selv ønsker at finde svar.
at få indsigt i naturens livscyklus - og den rolle man selv spiller i det forhold.
at blive en god skovbruger / naturbruger - og selvfølgelig se vigtigheden i at passe på naturen.
at få fælles oplevelser, som vi kan bygge klassens fællesskab op omkring.

Forslag til aktiviteter:

Hvordan færdes man i skoven?
Vi bruger sanserne
Hvad kan vi få ØJE på?
- læg mærke til, hvad der vokser omkring dig. De store træer, underskoven, krat og skovbund. Blomster, nødder, svampe, dyrespor, bær, gnavemærker, kogler, fuglereder, dyrehuller, myretuer....
Hvad kan vi LUGTE?
- gammel storskov lugter tung af jord og skovbund, nyere skov dufter krydret. Man kan dufte tingene på tæt hold.
Hvad kan vi SMAGE på?
- måske er det ikke den bedste idé, at lære børn, at skoven kan være et spisekammer - der findes jo giftige bær og svampe..
Hvad kan vi FØLE på?
- rig mulighed for at få stimuleret følesansen - luk øjenen og føl på: bark, blade, grannåle, kogler, svampe.....

Vi indsamler:
- træernes blade
- svampe
- bær
- kogler
- andet
Vi taler om, hvordan tingene kan sorteres / i hvilke kategorier de kan inddeles.

Svampesamling er sjovt. (mange farver og former) Svampehatte kan lægges på papir natten over, hvorefter mønstret fra lameller eller rør laver aftryk på papir.

Alle udstiller indsamlet materiale og svampetryk.


Hvem bruger skoven?
- Naturvejlederne

- Løbere

- Picnic-folket (skovsvinene!)

- Jægerne

- Træindustrien

- Skovhuggere

- Ornitologer (!!)

Kunne en person tilknyttet til skoven fortælle historier, vise rundt, komme på besøg el.lign.,
ville det være skønt - ellers....

Er vi heldige ser vi dyr i skoven. I hvert fald myrer, og der er nok at kigge på.
Hvad lever dyrene af?
Hvilke spor efterlader de?
Hvor lever de?
Hvem skal de passe på?

Vi kigger også på skolens udstoppede dyr

Vi fortæller små historier om skovfolkene (hvem man nu lige kan finde på at bruge - der er nok af dem!)
Vi snakker om elevernes egne oplevelser i skoven
Vi synger selvfølgelig efterårssange
Vi snakker om forskellen mellem de forskellige årstider - og hvad der er specielt ved efteråret.
Vi tegner efterårstegninger - måske laver vi efterårscollager af smukke efterårsblade!