Ordklasse-gruppeøvelser i 4.a (11/12)    

I min nuværende 4. klasse (som snart bliver 5.) har vi ikke brugt alt for meget tid på at arbejde med grammatik - det første halve år gik med trivsel og adfærd - relationsarbejde - og med at lære hvert enkelt barn at kende - og jeg har hele tiden tænkt: "Det skal vi nok nå.. Først skal de være underviselige.. Først skal de lære mig at kende - og have lyst til at præstere noget overfor mig." Dertil er vi netop nået, synes jeg... Skoleåret er godt nok på hæld, men mon ikke jeg kan nå at introducere lidt flere ordklasser end de tre, de kender i forvejen... Vi HAR lavet quiz-og-byt med ordklasseøvelser. Vi har arbejdet med ordklasser i forbindelse med staveordene - men det har KUN været med fokus på navneord, udsagnsord og tillægsord...

Nu åbner jeg posen med nedenstående øvelse. Den er i skrivende stund uafprøvet, men jeg synes at den på tankeplan virker superfed...

Jeg har kopieret 22 forskellige sider fra diverse børnebøger - flere niveauer - mellemtrinslitteratur - god plads mellem linjerne... En side fra bogen er kopieret op i A3, så ordene er ret store...

Jeg har så lavet ordklasseoversigter på A4, hvor der på hvert ark er en halv tom side - og en halv side med et forklaringsfelt. I forklaringsfeltet står ordklassens navn på dansk og latin - og en masse eksempler med forskellige bøjninger (tak Katrine for at gøre mig opmærksom på vigtigheden af dette).

I morgen får hver bordgruppe udleveret et ark med ord pr. elev. Og så får de et sæt med alle ordklasserne. Ordklasseoversigterne skal lægges på bordene imellem børnene. Og så skal der klippes ord ud og sorteres. Hvordan børnene organiserer sig, må de egentlig selv bestemme. Man må deles om arkene - klippe ud fra hinandens - få øje på et særligt ord, man gerne vil klippe ud, fordi det ved man i hvert fald hvor skal placeres...

Og så når vi nok ikke mere i løbet af den første lektion...

Fremadrettet tænker jeg at disse ordbunker skal sorteres. Børnene skal hjælpes ad med at rette efter og finde eventuelle fejlplaceringer. Måske skal grupperne rette hinandens indbyrdes. Derefter kan man indenfor de forskellige ordklasser arbejde med at sortere ordene i bøjninger - i første omgang udelukkende ud fra, hvordan børnene TROR de skal sorteres/bøjes... Man kan sortere dem i kategorier - lave sine egne kategorier (navneordene kan sorteres i personer / væsener / ting / begreber osv. Man kan lave sætninger ved at trække ord fra forskellige ordklassebunker og forsøge at kombinere dem - det kunne der godt komme noget sjovt ud af. Give dem faste instrukser omkring hvor mange de skal trække fra hver bunke - og lade dem trække 10 forskellige, som skal laves til sætninger - som skal skrives ned - og så kan man se, om nogen af dem faktisk giver mening... Der er sikkert flere sjove øvelser, som vil opstå undervejs... Quizzer... Fortæl små historier med ordkort som udgangspunkt.. Arbejde med sætningsopbygning... Hvilke ordklasser kan indlede en sætning? Er der ordklasser, som ikke fungerer som sætningsindledere??

Her er, hvad vi så faktisk nåede (06/12)


Vi brugte to lektioner på at klippe ord ud og fordele dem i plastiklommerne. Det var faktisk en rigtig god øvelse. De kunne vælge at gå på jagt efter gode ord på de kopierede sider, men de kunne også kigge på f.eks. listen over bi-ord og så lede specifikt efter et ord.

Derefter skulle de to og to lave sætninger. Jeg lavede forskellige regler. F.eks. Lav en sætning med mindst et bindeord - med to biord - med tre udsagnsord osv.

Alle sætningerne skrev jeg løbende ind i et word-dokument, så vi kunne se på dem i fællesskab på smartboardet. Jeg valgte nogle ud og lod børnene sætte ordklasser på de forskellige ord.

Andre sætninger brugte jeg som udgangspunkt for en samtale om, hvilke ordklasser der er gode at bruge som sætningsindledere - og hvilke, der slet ikke fungerer.

Vi sluttede af med en øvelse i skolegården. Jeg havde skrevet en række "tilfældige" ord fra samtlige ordklasser på A4-ark. Et ord på hvert ark. Børnene fik nu hver et ark og skulle finde sammen i sætninger. I fællesskab fik vi puslet alle ord/børn med ind i sætningerne. Efterfølgende skulle alle finde sammen med børn med samme ordklasse, som deres eget ord. Jeg tilføjede undervejs nye ord (og fjernede selvfølgelig i samme ombæring nogle).

Vi nåede aldrig at sortere ord i bøjninger, men det vil jeg springe på som noget af det første i 5. klasse. Mange af børnene har fået rigtig godt fat i, hvilken type ord, de forskellige ordklasser indeholder. Jeg er meget tilfreds med forløbet, specielt, fordi der har været rigtig meget samtale undervejs - og fordi de har haft noget i hænderne i stedet for mine evindelige taler...