Navnelege                         

- i vilkårlig rækkefølge
Navneskiltene ligger i en rundkreds - eleverne skal selv finde deres navn / plads
Læreren tager et navneskilt op og beder børnene læse det. Den der ejer navnet må ikke svare.
Navneskiltene ligger i en rodebunke i rundkredsen. Læreren kigger på en elev, som må tage sit navneskilt og derefter kigge på en anden elev, som må tage sig, og....
Hvor mange bogstaver har hvert barn i sit navn? Hvor mange navne har 5 bogstaver osv?
Alle navne, der indeholder et bestemt bogstav, skrives på tavlen.
Ark med børnenes navne. Hver elev sætter ring om et udvalgt bogstav i navnene.
Lav børnenes navne i trylledej. Bag dem. Mal dem.
Man kan lave ord af sit navn: Elise: is, le, se, i, es, el.....
Klap stavelser i navnene (find de længste, de korteste)
En elev trækker et navneskilt og læser (uden at fortælle, hvem det er) Eleven skal give oplysninger om personen: antal bogstaver, antal stavelser (klap), enkelte bogstaver, resten af klassen gætter - eller eleven skal beskrive personen og derefter gættes der!
Ved gennemgang af nyt bogstav, kan eleverne finde det pågældende bogstav på klassens navnekort.
Børnene arbejdede sammen to og to. Hvert par fik et A-3 ark. Herpå skulle de lodret - efterfølgende hinanden - skrive deres navne. Hvert par blev udstyret med en billed-ordbog. Udfor hvert bogstav i deres navne skulle de skiftes til at finde og skrive et ord med pågældende begyndelsesbogstav. Øvelse i samarbejde, skrivning, læsning og ordbogsopslag...