Mini-OL 2001                          

I samarbejde med pædagogerne fra SFO holdt alle 1.klasserne (4 stk.) temadag på stadion i højt solskin.

Her er i korte træk dagens forløb.

Alle startede dagen i klasserne. Vi sang en masse gode sange og fik ind imellem fortalt dagens program og ridset de vigtigste sociale spilleregler op...
Hver elev fik udleveret en lille seddel med et billede af et dyr på. I alt havde vi 11 forskellige dyr (hold). Høns, frøer, køer, heste, hunde, katte, ugler, grise, bier, får, aber. Børnene måtte ikke afsløre, hvilket dyr de hver især havde. (forklaring følger)

Kl. 10.00 gik alle 4 klasser i samlet trop over på stadion, hvor pædagogerne tog imod os. Hver klasse havde et taskedepot bag et skilt med klassens navn på.

Velkomst. Børnenes opgave var først at finde ud af, hvem de skulle være på hold med. Det skete på følgende måde: Alle (næsten) 100 børn gik rundt imellem hinanden og sagde den dyrelyd, som passede til deres dyr. Når man fandt en med den samme dyrelyd, greb man fat i vedkommende og gik på jagt efter resten. Efterhånden havde alle holdene fundet sammen. (succes)
Holdene skulle nu finde på et kampråb, som indeholdt dyrets navn eller lyd. Dette kampråb skulle råbes inden man kunne begynde hver post.

Herefter fik hvert hold udleveret et pointskema med 12 felter, et billede af dyret - og dyrets navn.
Så kunne legen(e) begynde. Vi havde lavet 12 poster, altså en ekstra for at undgå al for megen kødannelse.

Post 1: cykelstafet. Med et udvalg på ca. 5 cykler (drenge/pige) skulle holdets samlede tid måles på en ret kort distance rundt om en kegle og tilbage til start.
Post 2: trappekast. 4 udvalgte trin gav forskellige point. Hvert medlem af holdet havde 2 kast og skulle med en sten ramme et af de udvalgte trappetrin. (det er faktisk ikke så nemt at få stenen til at blive liggende)
Post 3: længdespring. Den gode gamle - og faktisk en af dagens mest populære discipliner.
Post 4: tøjkæde. Alle skulle bruge et stykke tøj, sko, jakke, hat eller hvad man nu lige havde - lægge det i forlængelse af hinanden og selv måle det samlede resultat.
Post 5: 100 m løb. Ja, men det er også den gode gamle.
Post 6: moon-car-ræs. En bane af snore og kegler skulle gennemkøres - alle på holdet skulle selvfølgelig igennem. Ramte man snoren gav det strafpoint.
Post 7: akrobatik. Holdet skulle først køre alle deltagere i trillebør, derefter lave et stort bogstav (og alt afhængig af hastigheden endnu et bogstav eller et tal)
Post 8: puslespil. Et stort puslespil med 20-25 brikker skulle lægges på tid.
Post 9: sækkeløb. På skift hoppede deltagerne en kort distance i affaldssække - rundt om en kegle og tilbage til start.
Post 10: gummistøvlekast. Hver deltager fik to gummistøvler. Man kastede den ene, gik til nedslagspunktet og kastede den anden derfra.
Post 11: kast i ringe: 3 målskiver (to hulahopringe og en skive med en klovn med hul i munden) var ophængt i et fodboldmål. De forskellige ringe gav forskellige point. Hver deltager havde to kast.
Post 12: dribling. Hver deltager skulle drible imellem 5-6 kegler med en fodbold - både frem og tilbage.

Klokken var 12.00 da de sidste var færdige - perfekt timing - FROKOST.
Imens børnene spiste og efterfølgende legede - talte to lærere point sammen.
Efter frokosten var der fri leg et stykke tid
Så var der kæmpe-tag-fat. Først skulle børnene fange lærere og pædagoger. Det gik ret hurtigt. Herefter skulle børnene indfanges. Det var ret populært.
Herefter var der præmieoverrækkelse - og de tre hold med flest point blev læst op. Alle fik præmien (en mini-haribo-pose)
Oprydning - klokken var 13.30. Dagen havde været perfekt.