Fire uger med Brødrene Løvehjerte (07/08)    


Jeg elsker Brødrene Løvehjerte. Bogen er fantastisk. Jeg har lige gennemført et cirka fire ugers forløb med min 5.a - og jeg synes egentlig, det blev helt godt. 

Undervisningsbeskrivelse
Time 1 - mandag - dobbeltlektion
HUSK: Kopi af bogens forside og bagside (fotokopi), forforståelsesark,
Fællessamtale: Kopi af bogens forside og bagside udleveres. Vi taler om bogens udseende. Hvad fortæller for/bagside-illustrationerne om bogens indhold. Kender eleverne historien i forvejen? Jeg gennemgår bogens oplysninger s. 1-6.
a) Hver elev udfylder arket, der hedder FØR LÆSNINGEN. Den sættes ind i Løvehjertemappen sammen med for/bagsidebilledet.
b) HØJTLÆSNING
Jeg læser kapitel 1 + 2.
c) Herefter laver eleverne SKAL-OPGAVEN - hvis man bliver færdig med SKAL-OPGAVEN, laver man kan-opgaver
d) Børnenes SYNSVINKELSKIFT opgaver samles ind. Jeg gennemlæser dem. Hvis de har ”værdi” beder jeg børnene læse højt i efterfølgende dobbeltlektion. Og/ellers sættes de i børnenes Løvehjertemappe.
e) Alle kan-opgaver, der færdiggøres gennemses og mærkes af mig og sættes i LHmappen.
f) LEKTIE TIL onsdag. LEKTIEARK 1
TIME 2 - onsdag - dobbeltlektion
HUSK:
Kopi af alle bogens illustrationer i 8 eksemplarer. Renkopierede. Limstifter. 8 stykker hvidt karton.
Fælles: opsamling på lektien. Klassesamtale om handlingen. Elever, der ikke har lavet lektier, skal læse ude på gangen.
a) Eleverne arbejder sammen to og to.
Hvert makkerpar får udleveret et sæt med alle bogens illustrationer til og med kapitel 4. De får også en limstift og (forhåbentlig en saks) og et stykke karton. Alle illustrationer klippes ud og limes på i den rigtige rækkefølge. Til hvert billede skal skrives en billedtekst, der beskriver handlingen.
b) Når man har færdiggjort opgave a, laver man kan-opgaver. Alle færdiggjorte kan-opgaver godkendes af mig og sættes i LHmappen.
Man kan lave kan-opgaverne 1-9
c) LEKTIE til torsdag. LÆS kapitel 5 (side 43 - 51) (se lektieark 2)
TIME 3 - torsdag - dobbeltlektion
HUSK: Kopier af ”personkarakteristik-ark” (Tvebak, Jossi, Jonathan, Sofie) 4 af hver.
Fælles: opsamling på lektie.
a) Skrivekvarter. Lav en boganmeldelse på de første 5 kapitler.
Se hjælpeark til skrivekvarter 1.
b) PERSONBESKRIVELSER / MILJØBESKRIVELSER
Bord 1 finder alle de oplysninger, de kan om Tvebak
Bord 2 finder alle de oplysninger, de kan om Jonathan
Bord 3 finder alle de oplysninger, de kan om Jossi
Bord 4 finder alle de oplysninger, de kan om Kirsebærdalen
Hvert bord bruger 15-20 minutter på at skimmelæse og finde oplysninger i de første fem kapitler. Eleverne arbejder enkeltvis. Bliver man færdig før tid, laver man KAN-OPGAVER (1-9) Efter kort opsamling, udleveres et stykke karton til hvert bord. På dette karton tegnes personen. Alle oplysninger påføres. Kartonerne hænges op på opslagstavlen. Personkarakteristik-ark sættes i LHmappen.
c) Er der tid tilbage, laver eleverne KAN-opgaver.
d) LEKTIE: Læs kapitel 6-7 til mandag (side 52-75).
Time 4 - onsdag - dobbeltlektion.
1) Skrivekvarter: AV læser højt fra side 87 nederst ”Jeg gik ind i køkkenet…” og til slutningen af kapitlet. Efter højtlæsning skal alle elever skrive ud fra følgende formulering:
Hvad sker der i Tvebak, da han opdager, at Jonathan befinder sig hos gamle Matthias? Du skal nu beskrive Tvebaks tanker. Du skal beskrive hans følelser. Brug mange ”sammenligninger”. Jeg var glad, som….. Det føltes som om….. Jeg var lykkelig som den dag da….
Skriv mellem en halv og en hel side.
2) Eleverne inddeles i arbejdsgrupper, der udfører forskellige opgaver:
1) Lav en billedfrise / illustration af Ryttergården

2) Lav en tegneserie (3-4 billeder) der beskriver, da Tvebak opdager hvem forræderen er. Alternativt: Lav en illustration, der beskriver samme situation.
3) Lav en billedfrise / illustration af søen, hvor Brødrene Løvehjerte fisker
4) Lav en illustration / billedfrise, der viser, hvordan Hubert redder Tvebak fra ulvene.
5) Lav en billedfrise / illustration af De mørke bjerge, hvor Tvebak gemmer sig og overhører samtalen mellem Veder og Kader
6) Lav en billedfrise / illustration af indgangspartiet til Rosendalen, som bevogtes af Tengils soldater
7) Lav en billedfrise / illustration af Matthias hvide hus i Rosendalen.
LEKTIE TIL TORSDAG: Læs kapitel 9. Lav lektieark 3
Time 5 - dobbeltlektion
HUSK: to store ark papir fra kælderen, lim, sprittusch.
Opsamling på lektie: Vi laver fællesplanche, med oplysninger og billeder af Astrid Lindgren. Evt. to plancher. Én med oplysninger om Astrid, én med alt fra forfatterskabet incl. Alt om Brd. Løvehjerte.
Ark med Astrid Lindgren biografi udleveres til mapperne - og gennemgås let.
Fælles: CIRKELLÆSNING (læseteater)
Kapitel 9 er udgangspunkt for manuskriptet.
· Manuskriptet deles ud til alle elever, der bedes læse historien igennem hver for sig. Der læses i stilhed.
· Herefter gennemgår vi manuskriptet for nye ord, begreber og udtale af sværere ord.
· Alle eleverne samles i en cirkel i midten af klassen
· Eleven til venstre for AV læser den første replik og sådan fortsættes rundt i cirklen.
· Rollerne fordeles. Der laves to læsegrupper. Eleverne melder ind på de enkelte roller. Der er otte roller.
· Hver elev understreger sine replikker. Hver elev skriver rollens navn på forsiden af manuskriptet.
· Man må gerne tilpasse replikkerne, så de passer til den der læser.
· Manuskriptet læses nu af de elever, der har fået en rolle.
· Byt evt. manuskripter og læs igen.
Hvis der er tid til overs, laver eleverne KAN-OPGAVER.
LEKTIE TIL mandag d. 19. - læs kapitel 10-11 + lektieark 4
TIME 6 - dobbeltlektion
Opsamling på lektie. Alle tegningerne af Tengil indsamles. Oplysninger om ham skrives på fællesplanche (som AL-planchen) Tegningerne hænges op.
Eleverne har læst kapitel 10 + 11. De elever, der ikke har læst, sætter sig i et godt hjørne eller lign. Og læser.
Herefter laver eleverne ARBEJDSARK 2. Eleverne skal arbejde i grupper. De skal give forklaringer på forskellige sætninger fra bogen.
Når grupperne er færdige, skal de lave KAN-opgaver. De må vælge mellem alle opgaverne.
LEKTIE TIL ONSDAG D. 21. MAJ. Læs kapitel 12 + 13 + Lektieark 5
TIME 7 - dobbeltlektion
Opsamling på lektie: samtale om hvert spørgsmål.
NANGIJALA. Pararbejde.
- Eleverne skal parvist lave et kort over Nangijala. Arbejdsark 3 udleveres.
Kortet laves på A2 / A1
Stednavne skrives på kortet. Når grupperne er færdige, kan de tegne personerne og lime dem på på passende steder.
Når opgaven er udført, laver eleverne KAN-OPGAVER fra mappen
LEKTIE TIL TORSDAG D. 22. MAJ. Læs kapitel 14.
TIME 8 - dobbeltlektion
Læseteater kapitel 14. Gruppevis. Hver gruppe får deres eget manuskript, som er en del af handlingen i kapitel 14. Først læser gruppen CIRKEL-LÆSNING, hvor man læser replikkerne en efter en i den rækkefølge de står. Dernæst fordeles rollerne i de enkelte grupper. Grupperne øver to gange - måske tre.
Til sidst viser alle tre grupper deres resultat. I den givne rækkefølge.
LEKTIE TIL MANDAG : Læs svensk/dansk tekst: ”Hur idén till Bröderna Lejonhjärta uppstod”
TIME 9 - dobbeltlektion
OPSAMLING PÅ LEKTIEN. Fællessamtale: Hvad handler teksten om? Hvilke oplevelser ligger til grund for fortællingen op Brødrene Løvehjerte?
SKRIVEOPGAVE: Skriv et ekstra kapitel til Brødrene Løvehjerte. En slags afslutning, der begynder, hvor bogen slutter. Det ekstra kapitel skal afslutte bogen helt og aldeles. Den skal fortælle os, hvad der sker med Brødrene, hvor de kommer hen, hvad og hvem, der venter dem.
Der skal først skrives en kladde og derefter skal historierne skrives ind med smukkeste håndskrift på linieret papir. Det hele samles ind og afleveres til AV.
Når man er færdig, laver man 1) illustrationer til sit sidste kapitel - eller 2) KAN-opgaver fra den blå mappe i vindueskarmen.
Time 10 - dobbeltlektion
BØRNENE SKAL SE FILMEN. Den varer i alt 1 time og 40 minutter.
Inden filmen påbegyndes laves halvdelen af arbejdsark 4 : FØR VI SER FILM
Stop filmen 10 minutter før timen afsluttes. Tal med børnene om hvilke tanker de gør sig om filmen.
TIME 11 - DOBBELTLEKTION
Se resten af filmen, Brødrene Løvehjerte. Når I er færdige med filmen, skal eleverne udfylde resten af arbejdsark 5 EFTER FILMEN, som sidder i deres mappe.
Når I er færdige, må I, afhængig af tidshorisont, holde frikvarter eller lave KAN-OPGAVER.-  Arbejdsark

-  Kan-opgaver

-  Læseteater

-  Lektie-ark

- Før læsningen

-  Hjælpeark til skrivekvarterTilføjelse juli 2012... I gang med den store redigering af hjemmeside. Hver side tjekkes ud for skønhedsfejl og mangler... Og så falder jeg over dette... Det var før jeg lærte at bruge PDF-filer:-)

Opgavearkene står virkelig sjusket - og jeg får lyst til at lave det om - men er nødt til at bruge min nuværende frie tid og energi på at få færdigredigeret sitet i stedet... Derfor finder du her på Brd. Løvehjerte-området noget lay-out som ser herrens ud - og som jeg ikke er stolt af. Men opgaveteksterne står, som de stod dengang - og så må du få det bedste ud af det....