Litteraturanalyse "Smørbuk" 

Læs eventyret her

Da dette endnu er et uafprøvet forløb, vil jeg blot beskrive, punkt for punkt, mine ideer i den rækkefølge, jeg havde tænkt mig. Det skal siges, at nogle af idéerne er hentet fra "Hjælp - Jeg skal have 1.klasse"-kursus om netop undervisning i litteratur i indskolingen.

Fase 1: Personbeskrivelse

Jeg læser "Smørbuk" højt for børnene.
Vi snakker om begreberne hovedpersoner og bipersoner.
Bordgrupperne får til opgave at illustrere en af personerne i eventyret. De skal lave et rivebillede, og de skal få så mange detaljer med på billedet som muligt. Tre grupper får til opgave at illustrere Smørbuk, to grupper skal illustrere trolden. Billedet skal være i A-3 størrelse. Alt skal rives ud, før børnene limer på. Billedet skal udelukkende vise personernes udseende.
Vi hænger billederne op og snakker om Smørbuk og trolden.
Fase 2: Tidslinien

Eventyret genfortælles - med børnenes hjælp og ved hjælp af billederne af Smørbuk, som børnene har lavet.
Vi snakker om tid - og vi snakker også om at finde nøglepunkter i en historie. Hvilke hændelser er vigtige? Hvor lidt / meget skal der med for at genfortælle historien i "billeder"?
Bordgrupperne får til opgave at lave en tidslinie på et stykke karton. Tidslinien skal være lodret. Der må ikke skrives, men historiens nøglepunkter beskrives ved hjælp af illustrationer udklippet i farvet papir. De limes på tidslinien i kronologisk rækkefølge. Børnene skal først snakke sig frem til eventyrets nøglepunkter. Derefter kan de afgøre, hvem, der laver hvad. Udklippene foretages og afslutningsvist limes det hele på!
Tidslinierne hænges op, og vi sammenligner og snakker. Har alle fået de samme ting med? Hvorfor er netop de udvalgte hændelser, de vigtigste for grupperne? Har nogen "glemt" noget?
Fase 3: Forside - Bagside

Børnene får historien i kopi. Den er lavet som en bog i A-5 format med tryk på begge sider. Det eneste, der mangler, er en forside - og en appetitvækker bagpå.
Jeg har et par børnebøger med. Vi snakker om forsiderne. Hvilke motiver bruger man på en forside? Vi snakker om bagsiderne. Hvad står der? Hvorfor?
Børnene skal nu i bordgrupperne lave en forside og en bagside til "bogen". De skal først blive enige om , hvordan alting skal se ud, og hvem der skal udføre hvilke opgaver, før de må gå i gang.
Forsiden skal tegnes med blyant og farves med farveblyanter eller farvekridt. Bagsiden skal skrives som en kladde og bagefter overføres med smuk håndskrift til bogen.
Afslutningsvis kigger vi på bøgerne, og kommenterer hver enkelt gruppes valg af forsidemotiv og bagside.
Fase 4: Møde med en af personerne

Børnene får at vide, at de nu skal møde en af personerne i bogen. De får også at vide, hvem det er.
Bordgrupperne skal nu finde på spørgsmål, som de kan stille til netop den person.
Jeg klæder mig imens ud som en af personerne i bogen. Trolden, Smørbuk eller måske moderen.
Jeg kommer ind og fortæller kort om mig selv, og så kan børnene stille spørgsmål. Jeg må finde på svar, der hvor de ikke giver sig selv. Det er aldrig til at sige på forhånd, hvad børnene kunne finde på at spørge om, men man må bruge lidt fantasi og improvisere kraftigt. Hvad ville en trold svare til spørgsmål som: "Hvorfor spiser du ikke gulerødder i stedet for?" (Fordi menneskekød er min livret - og især små børn!!) "Hvorfor lukker du ikke sækken ordentligt fra begyndelsen, så Smørbuk ikke slipper ud?" (Drengen var for snu og for tung, og jeg må være for dårlig til at binde knuder!) "Hvad er dit arbejde?" (Jeg arbejder i Spøgelseshuset i Tivoli!) - Ja, hvad ved jeg?
Hvis børnene ikke finder på mange spørgsmål, så må man selv begynde at fortælle - og måske stille dem spørgsmål for at få dialogen i gang!!