Info-ugen
                    

I denne uge skulle der fyldes op på alle kanaler.

Vi lagde ud med et lille skuespil, hvor vi samlede alle tre klasser og optrådte som nordiske videnskabsmænd, der pålagde børnene at "gå på opdagelse " i Norden og lære noget om de andre folkeslag. Vi så også den fantastiske "Norden-film" af Carl Th. Dreyer: "Noget om Norden". Vi forklarede selvfølgelig børnene lidt om den tid, filmen er optaget i. Se den! Den er virkelig finurlig.

Vi sluttede af med en Norden-quiz (ppt), hvor børnene skulle svare uden andre forudsætninger end ferieoplevelser og paratviden. Dette selvfølgelig også for at pirre deres nysgerrighed og give dem små hovsaoplevelser, når de i løbet af ugen "opdagede" svarene... Hver elev udfyldte et svar-ark og gemte det i sin projekt-mappe.

I løbet af ugen var der læreroplæg - vi er fem lærere - og fordelte de fem udvalgte nordiske lande imellem os.
Vi havde hver forberedt 2x45 minutters oplæg om hvert land - og så besøgte vi alle fem hver af de tre klasser. Hermed kunne vi koncentrere os om at lave ET fedt oplæg i stedet for at skulle brede os ud over hele Norden...

Mit oplæg om Færøerne var en blanding af billeder, fortælling, lyd og små filmklip - primært fra YouTube. Det fungerede rigtig fint. Børnene var nysgerrige og spørgelystne. Og selvom 1½ times oplæg kan være en hård omgang (og der var selvfølgelig pause indlagt!!), så var de faktisk rigtig opmærksomme hele vejen igennem. Efter hvert oplæg kunne man høre børn fra alle tre klasser være begejstrede for de nye ting, de havde hørt. Alt det, de ikke vidste om deres nabolande.

Ud over læreroplæg havde vi hver især lavet nogle opgaver, hvor børnene skulle arbejde med læsestrategier og især læseformål. Der var en generel opgave som alle elever skulle igennem - hvor de skulle orientere sig i en vilkårlig fagbog (om Norden selvfølgelig) - og så var der til hvert land tilknyttet flere forskellige opgaver, hvor børnene først skulle svare/gætte svaret på 6-8 spørgsmål om landet (knyttet til et bestemt kapitel i en bestemt bog) og efterfølgende skulle de læse i fagbogen og finde svarene. Der var også opgaver, hvor børnene først skulle gætte nogle udvalgte ords betydning og derefter finde ordenes rigtige betydning i bogen. Derudover havde vi også nogle af de gode gamle geografiopgaver med atlasopslag og "tegn byer ind på kortet" - men disse var kun i nødstilfælde, hvis nogle elever skulle brænde sammen i de ovennævnte opgavetyper.

Info-ugen var en stor succes. Det gør jeg igen en anden gang op til en projektopgave. Det var en superfin kombination af elev-arbejde og læreroplæg, der alt sammen gav dem en masse information om de 5 udvalgte lande - og samtidig gjorde dem nysgerrige efter at vide mere.PPT Færøerne (Dias kan optræde som link)

Manus til PPT

Spørgsmål / quiz til bogen "Norge - vejen mod nord" - billedtekstquiz

Spørgsmål / quiz til bogen "Norge - et land i Norden"

Spørgsmål / quiz til bogen "Kender du Føroyar?"