1. klasse - hvem er vi?                

Det er vigtigt for mig, at min klasse bliver en homogen størrelse, at det bliver et sted, hvor alle føler sig godt tilpas (størstedelen af tiden). Jeg vil gerne fremelske en klasse med børn, som holder sammen som en enhed, som passer på hinanden, som er ansvarlige overfor hinanden. Der har været for mange børn igennem folkeskolemaskinen, som ikke har følt sig tilpas i deres klasser. Det kan være små ting, som at man er bange for at sige noget forkert, at man ikke må være for dygtig, at man ikke tør gøre noget "dumt", hvis nu de andre griner... I min klasse skal man ikke grine af hinanden - medmindre netop dét er meningen. I min klasse skal alle føle sig trygge ved at sige noget, de ikke er helt sikre på. Derfor skal vi i de første uger arbejde med klassen 1.a. Hvem er vi?

Navn, udseende, særpræg

Navnelege
Navnesange
Navnets oprindelse
Navnets betydning
Navneskilte
Navnespil
Karakterisere sig selv
Beskrive hinanden med ord og billeder
At tegne sig selv i en kontekst
At tegne sin omkreds
At gætte klassekammerater ud fra beskrivelser / tegninger
Hvad kan jeg / Hvad kan jeg næsten / Hvad kan jeg ikke? (at lære at sætte mål og arbejde imod dem)
Individet i forhold til gruppen
Hvad er jeg glad for?
At skrive / tegne poesibogEventyr med stærke personbeskrivelser
Stamtræ
Fritidsinteresser
Fortællinger om børn fra andre tider
Lokaleudsmykning


Klasse-identitet

For at udvikle klasseidentiteten skal vi:
arbejde meget i grupper
lege, der kræver samarbejde
udarbejde fælles færdselsregler for klassen*
holde klassekonferencer
høre fortællinger, der refererer til emnet
opdrage til at være gode eksempler for hinanden
spille spil i små grupper
forsøge at samarbejde med andre end hjerteveninden og bedstevennen
give hinanden ros

* Fælles færdselsregler for 1.a
man må ikke slå
man må ikke vippe på stolen
man skal tie stille, når andre taler
man skal tale pænt til hinanden
man må ikke sige nej, når nogen vil være med til en leg
man må ikke drille
legetøj skal blive i tasken
- Reglerne er udarbejdet i samarbejde med 1.a.


Navne og bogstaver

Alle børnene i 1.a kan læse deres egne navne - og også nogle af de andres navne. Derfor er navne godt "læsestof" at starte på, for alle kan være med - om ikke andet, så med kvalificerede gæt.

Alfabetet på gulvet:

Vi finder vores begyndelsesbogstav
Vi finder vores slutbogstav
Vi går alfabetsangen
Vi går nogle ord
Enkelte elever staver ord
Vi lægger i rækkefølge

Klassens "bogstav-slange":
interesserer sig for deres navne
kan godt lave fejl, så børnene skal hjælpe den med at finde de rigtige svar.
finder bestemte bogstaver - både rundt omkring i klassen, men også i børnenes navne

At skrive sit navn på forskellige måder:
forfra
bagfra
på hovedet
spejlvendt
med forskellige farver
med forskellige materialer
på forskellige flader

At forme sit navn i modellervoks
At lave sit navn som en collage
At .....

At samle det hele til en "navnebog"

Vi bruger børnenes navneskilte meget til forskellige navnelege. Hvor mange bogstaver? Hvilke bogstaver? Hvilke begyndelsesbogstaver? Find dit eget navneskilt i mængden. Find din sidekammerats navneskilt i mængden. Sæt dig i rundkredsen ved dit navneskilt.


Traditioner

Navngivning
Dåb (ritualer)
Hvad betyder mit navn?
Hvor kommer mit navn fra?
Hvad betyder mit navn for mig?
Hvad hedder mor og far, bedstemor og -far (navne før og nu)
Efternavne