Hvad har vi lært? (07/15)       

Hvordan evaluerer man lige et skoleår?

I 1.b brugte vi skoleårets sidste mandag på at lave plancher - og jeg er egentlig ikke stor fan, men det er et overskueligt projekt for børnene i 1. klasse, så ... hvad pokker!!

Oplægget så således ud på dagens tavle:


Der fulgte selvfølgelig ord med på vejen.

Børnene arbejdede i 4-mandsgrupper.

Min tanke var, at de i fællesskab skulle nedfælde på planchen, hvad de havde lært, arbejdet med, oplevet, øvet sig på i løbet af skoleåret. Vi har løbende igennem året skrevet fælles fredagsbreve hjem til forældrene, hvor børnene fortalte, hvad de havde lært/lavet/øvet sig på i løbet af ugen. Jeg skrev hurtigt som lynet - citerede de enkelte børn i brevet. Så det er ikke fremmed for dem at skulle opsummere læring/aktiviteter og øvelser mm.

Grupperne greb det meget forskelligt an. De SKULLE lægge ud med at tale sammen - udveksle tanker og erfaringer. Derefter skulle de fordele forskellige opgaver imellem sig, så ingen gik i gang før alle havde en opgave. Der måtte tegnes, skrives, klippes, farves, limes. Fri fantasi.

Ved dagens afslutning fremlagde hver gruppe deres planche.

Her er de seks plancher: