Grammafredag - 4.b - januar 2018

Igennem de første tre skoleår har vi haft så meget fokus på læsning - læseløft af de svageste læsere især - og nu er det på tide at tage fat i ordklasserne for alvor - at få dem på plads. Jovist har vi ind imellem arbejdet med at lære ordklasserne at kende, men det bliver til små dyp uden egentlig sammenhæng....

I det nye år har vi gramma-fredag i en lang periode. Første fokus er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord, stedord og bindeord. Og denne gang tager vi dem alle på een gang. Jeg har været igang i et par uger - og har opdaget at det måske først giver mening for børnene i 4.b, når vi ikke kun arbejder med navneord for sig - og så fremdeles. Det giver mening, når vi har fokus på alle 5 ordklasser, for så lærer vi også for alvor at skelne mellem de forskellige ordklasser og hvad der kendetegner dem hver især.

Jeg starter timerne op med klasseundervisning.

Jeg bruger denne præsentation: ordklasser

Første gang en gennemgang af de fem ordklasser ud fra præsentationen. Efter gennemgangen er der nogle fællesøvelser, først skal de indsætte et ord fra en bestemt ordklasse - dernæst skal får de en sætning ad gangen, hvor de skal definere de enkelte ords tilhørsforhold.

Til sidst får de en makkeropgave. F.eks. har jeg kopieret side 3 i præsentationen og blæst den op i A3 - en til hvert makkerpar. De får små sedler og skal nu skrive ord, der passer til de forskellige ordklasser - vel at mærke på tid. Efter 10 minutter blander de kortene og bytter med makkerparret overfor - som så skal sortere ordene. Til sidst bytter de tilbage og retter hinandens sortering.

Det har været yderst effektivt. Flere børn synes, de har meget bedre styr på de enkelte ordklasser nu - end tidligere.