Fremlæggelses-ugen                 Hmmm.... Det bliver så ikke altid helt, som man forventer. Vi havde på forhånd besluttet, at fremlæggelsen skulle være drama - og forældrene skulle inviteres til et café-møde, hvor de så kunne gå rundt og se alle disse små dramastykker med udgangspunkt i Norden... MEN...

Som jeg tidligere skrev under "skrive-ugen", så tog rapportskrivningen lidt længere tid end forventet, så vi aflyste forældrearrangementet, og simplificerede fremlæggelsesfasen en smule.

Vi havde relativt få timer til rådighed (børnene skulle også lige til sundhedsplejerske og i biografen), så derfor lød oplægget, at hver storgruppe skulle lave et lille impro-drama-stykke, hvor de fik mulighed for at fortælle om deres nye viden.

Vi foreslog følgende scenarier:

1) Rundt om aftenbordet derhjemme. "Børnene" fortæller, hvad de har lært i skolen i dag. De voksne stiller uddybende spørgsmål
2) Gamle studiekammerater mødes og fortæller, hvor i verden de nu befinder sig og hvad de laver.
3) Forskere fremlægger forskningsresultater

Børnene havde også selv mange gode idéer. Hele fremlæggelsen tog lidt mindre end en enkelt lektion.