Fredagsspræl på 4. årgang 11/12        

På årgangen har vi en parallellagt dansktime fredag i 4. lektion. Den sidste fællestime i ugen. Og vi sad på et årgangsmøde og fik umådelig meget lyst til at lave noget sjov og bevægelse på tværs. Selvfølgelig noget med et fagligt indhold...

Bogstavløb           

Her er et BOGSTAVLØB, som var en kæmpe succes. Varighed 40 minutter.

Forberedelse: Alle bogstaver lamineres og hænges op med snore på et afgrænset område - i vores tilfælde: skolegården. Opgavearkene kopieres enkeltvis og en lærer udpeges til opgaveuddeler.

Først tog vi alle drengene med i fællesrummet. Op på tre rækker klassevis. Og så blev de sendt af sted på tremandshold - en fra hver klasse. Nede i gården venter opgaveuddeleren. Alle drenge samles på et sted og sendes først af sted med opgave 1, når alle er klar.

Pigerne går igennem samme procedure - og snart er skolegården levende af børn, der samler bogstaver.

Man må selv vælge sin fremgangsmåde. Og det er i virkeligheden meget interessant at se, hvordan grupperne arbejder forskelligt. Nogen følges ad bogstav for bogstav. Andre samler bogstaver op undervejs. Andre igen deler sig op og samler sammen på den måde. Alt er tilladt. Man må også gerne gætte, når man tror, man kender svaret, men det SKAL være stavet korrekt, så ind imellem sendes nogle hold ud efter de korrekte bogstaver.

Hver gang man har afsluttet en opgave, kommer man hen til de to ledige lærere, der retter og sender videre til opgaveuddeleren.

I løbet af 40 minutter havde 6-8 hold færdiggjort alle 6 opgaver. Der blev kåret en tredje- anden- og førsteplads i både pige- og drengerækken.

Her er bogstav-arkene (også med tal, som jeg ikke fik brug for)
Her er opgave-arkene (desværre kun med de første tre opgaver. Jeg kan ikke finde resten. Men det ret let selv at lave nogle flere.

Vi brugte også en time på at tegne mennesker i hele skolegården med kæmpekridt (købt i Tiger).. Det var en virkelig fantastisk aktivitet. Børnene blev inddelt i små grupper på tværs af klasserne - 3-4 i hver gruppe. Hver gruppe udstyret med to stykker kridt. Så skulle de skiftes til at være "model" og lægge sig i en positur på asfalten, hvorefter de andre to tegnede rundt om hele kroppen. Flere grupper eksperimenterede med "opstillinger" - som f.eks. den menneskelige pyramide tegnet en person ad gangen. Andre lavede figurer, der kravlede ned ad trapper o.lign. Det blev virkelig godt - og beundret:-)

Matematikløb            

Her er et MATEMATIKLØB, som også var en kæmpe succes. Varighed 40 minutter.

Forberedelse: Alle matematikopgaver lamineres og hænges op med snore på et afgrænset område - i vores tilfælde: skolegården. Opgavearkene kopieres enkeltvis og en lærer udpeges til opgaveuddeler.
Først tog vi alle drengene med i fællesrummet. Op på tre rækker klassevis. Og så blev de sendt af sted på tremandshold - en fra hver klasse. Nede i gården venter opgaveuddeleren. Alle drenge samles på et sted og sendes først af sted med opgave 1, når alle er klar.

Pigerne går igennem samme procedure - og snart er skolegården levende af børn, der samler resultater af matematikstykker.

I dette løb har man mulighed for at vælge imellem flere forskellige sværhedsgrader. Nogle lette opgaver giver 1 point. Lidt sværere 2 point - op til 5 point og så enkelte opgaver til 10 point. På denne måde kan alle være med til at samle point til holdet, uanset matematik-evner.

Man må selv vælge sin fremgangsmåde. Man har en opgaveark-holder, som samler resultaterne, men selvfølgelig også selv må hente resultater. Man kan gøre det hele sammen - eller løbe i forskellige retninger og melde tilbage til opgaveark-holder.

Vinderholdet er selvfølgelig det højest-scorende hold.

Her er ark til ophængning

Her er ark til at indskrive svar

Her er ark med svar


Kridtbørn i skolegården


Vi brugte også en time på at tegne mennesker i hele skolegården med kæmpekridt (købt i Tiger).. Det var en virkelig fantastisk aktivitet. Børnene blev inddelt i små grupper på tværs af klasserne - 3-4 i hver gruppe. Hver gruppe udstyret med to stykker kridt. Så skulle de skiftes til at være "model" og lægge sig i en positur på asfalten, hvorefter de andre to tegnede rundt om hele kroppen. Flere grupper eksperimenterede med "opstillinger" - som f.eks. den menneskelige pyramide tegnet en person ad gangen. Andre lavede figurer, der kravlede ned ad trapper o.lign. Det blev virkelig godt - og beundret:-)