Fra stenalderen til renæssancen på 6 uger    

Min kollega, Lene, fik en superfin idé, som vi gennemarbejdede og gjorde til et forløb på 7 uger, hvor vi skal igennem alle historiske tidsperioder fra stenalderen til renæssancen. Hver uge har eleverne en aflevering, hvor de ved brug af en skabelon, skal beskrive hver tidsperiode. Hver uge - en ny periode. Det er jo alt sammen repetition - og så er vi klar til at bygge ovenpå.

Jeg har en dobbeltlektion med historie hver onsdag morgen.

Jeg bruger timerne på et oplæg om den pågældende uges tidsperiode - en smule foredrag - små filmklip - øvelser - samtale - spil. Her får eleverne kort gennemgang, som skal fungere som inspiration i arbejdet med deres aflevering.

Alle har fået en mappe med mål for forløbet, forventninger til afleveringer, en beskrivelse af hvordan skabelonen skal/kan udfyldes.

Selve skabelonen henter de på elev-intra, hvor jeg har placeret den. De skal udfylde den på PC og selv printe den - herefter skal mappen afleveres (tirsdag) - jeg retter dem til onsdag, hvor vi tager hul på næste tidsperiode.

Jeg har desuden lavet diktater til danskundervisningen, som hver uge handler om den samme tidsperiode, som vi arbejder med i historie.
...

MÅL:

Du får overblik over de historiske perioder, vi indtil videre har arbejdet med

Du lærer at sortere i informationer

Du lærer at arbejde selvstændigt

Du lærer at strukturere information og gøre det overskueligt

Du lærer at bruge forskellige kilder

Du får mulighed for at fordybe dig

Du lærer at formidle skriftligt

...

KRAV:

Du skal hver uge hente skabelonen i elevintra, og du skal udfylde den på computer.
Du skal selv udskrive din aflevering og sætte den i afleveringsmappen.
Afleveringstidspunkt kan du se på ugeplanen.

Første side må kun indeholde tekst formuleret af dig. På side 2 kan du enten uddybe et emne fra tidsperioden, du synes er særligt spændende (gerne med billeder) eller udelukkende billeder med forklarende billedtekster. Der må højst være 3 billeder i alt.

Man må gerne bruge citater fra teksten, men kun hvis det har en betydning for afleveringen. Hvis man kopierer tekst direkte fra databasen, får man besked på at lave opgaven om.

Tidsalder skal stå skrevet med tydelig/letlæselig skrift. Husk også årstal!

Det skal fremgå tydeligt, at du har tænkt samme udseende på siderne ind, således dit arbejde fremstår som et hele. D. v. s. brug samme skrifttype, samme skriftstørrelse osv.

Du skal gøre dig umage (også med stavning) og gerne søge hjælp hertil. Du må gerne få dine forældre til at kigge din mappe igennem inden du afleverer den.

Ark med mål, krav og anden info (word)
Ark med mål, krav og anden info (pdf)

Skabelon side 1 (word)
Skabelon side 1 (pdf)

Skabelon side 1 med forklaring (word)
Skabelon side 1 med forklaring (pdf)

Skabelon side 2 (word)
Skabelon side 2 (pdf)

Skabelon side 2 med forklaring (word)
Skabelon side 2 med forklaring (pdf)