Første forældremøde i 2.a      

Vi afholder forældremøde tirsdag d. 4. september. Forældremødet i 1. klasse var præget af MEGEN snak fra lærernes side og ikke så meget fra forældrenes. Denne gang skal det være anderledes. Jeg har tænkt mig, at det skal forløbe således:

1.del (varighed højst 40 minutter)

sang med indlagt overraskelse i 3. vers
præsentation af fælles årsplan v/ Ann-Berit
lille indslag ang. dansk v/ Ann-Berit
præsentation af matematik / idræt / musikårsplaner v/ Morten

2. del (varighed 1 time)

gruppediskussioner. Forældrene deles op i grupper. Hver gruppe diskuterer en aktuel situation fra klassens sociale liv - og især hvordan læreren skal forholde sig til den!

De fem situationer    

konflikt på vej ud af klassen
frikvarter
vi leger lykkehjulet
en idrætstime
en musiktime
OBS! Alle navne er selvfølgelig opdigtede.

Situation nr. 1

På vej over i musiklokalet stiller børnene op i to rækker ved døren. To elever bliver siddende på deres pladser p.g.a. en konflikt. Læreren bruger tid på at løse konflikten, men for de to børn er den umiddelbart uløselig. Tiden går.

Hvad skal læreren gøre?

Vi bliver i klassen. De andre børn er sure, fordi vi ikke kommer i musiklokalet. En elev bliver stående ved døren, vil ikke sætte sig på sin plads. Læreren insisterer. Barnet sætter sig først på katederet, så i vindueskarmen, men vil ikke sidde på stolen.

Hvad ville du gøre?

Situation nr. 2


Det er frikvarter. 3 drenge fra klassen leger på klatrestativet. Peter står henne ved muren og kigger på. Han vil gerne være med, men har ikke så høj status i klassen - og er bange for at blive afvist. Klasselæreren er gårdvagt. Hun har set, at Peter står alene.

Hvem har ansvaret for, at Peter kommer med i legen?

Skal man acceptere, at Peter står alene i frikvarteret?

Skal man tage det op på klassen, at Peter er ensom i frikvarteret - eller skal man bare snakke med Peter alene?

Hvad ville du gøre?

Situation nr. 3

Klassen leger "lykkehjulet." Hver bordgruppe får besked om, at de først skal blive enige om, hvorvidt gruppen vil hjælpes ad med at bestemme et bogstav - eller om man vil skiftes til at sige et, hver gang det bliver gruppens tur.

Fire grupper finder hurtigt ud af at enes. Den sidste gruppe diskuterer højlydt. Klassen venter. Efter 5 minutter siger Peter og Pernille, at de er ligeglade, men Marie og Flemming vil, at gruppen skal hjælpes ad - og Jane vil skiftes. De tre holder på hver sit, ingen vil gi' sig.

Hvad skal læreren gøre?

Efter en tid sætter læreren legen i gang. Da hun når til den uenige gruppe, er de ikke kommet til enighed endnu. De får et øjeblik, men ingen vil gi' sig.

Hvad så?

Læreren springer over gruppen med besked om, at de må finde frem til en løsning inden næste runde. Da vi når til gruppen, er de fem børn sure, nogle på grådens rand, men ingen vil gi' sig.

Hvordan løses konflikten?

Situation nr. 4

I en idrætstime leges kædetagfat. Læreren gennemgår reglerne og sætter legen i gang. Efter kort tid begynder en stor del af børnene at græde eller bliver hidsige, når de bliver fanget, eller når nogle ikke følger reglerne. Jane og Peter var et fangerpar - og skulle derfor blive ved at løbe sammen til legens slutning, men da de først fanger Søren og siden Flemming, stikker Peter af med Flemming og lader Jane og Søren løbe sammen. Jane bliver sur, fordi Peter bryder reglerne. Søren begynder at græde, fordi det ikke var ham, der blev valgt af Peter.

Hvad gør man, når børnene bliver vrede og/eller græder?

trøster?
beder dem "stramme ballerne" og klø på?
eller?
Læreren stopper legen for at snakke med børnene om, hvad idræt går ud på (at have det sjovt, give plads til andre, at lære at følge reglerne) Læreren oplever, at nogle af børnene ikke umiddelbart accepterer, at regler skal følges, og at alle har ansvar for at klassen som helhed har en sjov og god time, men i stedet finder det OK at ændre på reglerne i en leg til deres egen fordel)

Hvad ville du gøre i denne situation?

Situation nr. 5

En musiktime. Klassen sidder i rundkreds og skal lave en trommehistorie. Det går ud på, at alle har en tromme. Læreren starter en historie f.eks. "Drengen løber ud i skoven." Børnene skal nu tromme en rytme, der passer til historiens indhold: løbende dreng - hurtig rytme!!! Et af børnene fortsætter historien og bestemmer den nye trommerytme.

Meget få børn lytter til historien. Nogle sidder og snakker indbyrdes, nogle giver højlydt udtryk for, at de andres historie er kedelig.

Nogle børn har fra historiens begyndelse allerede besluttet sig til, hvad deres del skal handle om. Men da det bliver deres tur, har historien ændret sig så meget, at ideen ikke længere kan bruges. Børnene bliver sure og skuffede og saboterer historien, i stedet for at finde på noget andet. Det får andre til at græde eller bliver vrede, da det er deres del af historien, der bliver ødelagt. Der er nu meget dårlig stemning i musiklokalet.

Hvad skal læreren gøre?

fremlæggelse fra hver gruppe

3. del (varighed 20 minutter)

generel afslapning. Jeg synes, det er vigtigt med bare en lille smule tid til indbyrdes snak og hygge. Og jeg ved godt 20 minutter er i underkanten - og at vi måske bliver nødt til at inddrage denne tid andetsteds i programmet. Men nu har jeg i hvert fald forsøgt.

Evaluering af forældremødet   


Tjo...
Jeg er blevet rimelig tryg ved min forældregruppe. Jeg ved, hvem der vil diskutere og stille spørgsmålstegn ved tingene - og jeg ved at de pågældende forældre er ganske tilfredse med undervisningen generelt, så selvom disse forældre kritiserer dele af undervisningen og/eller mit pædagogiske grundlag - ved jeg, at de mener det godt. Så jeg er rolig. Dette er fordelen ved at møde dem i Kvickly en gang imellem.

Forældremødet forløb som følger:

Vi brugte en times tid på første del, altså på årsplaner og de enkelte fags visioner. Jeg gjorde det kort i år. Jeg mener ikke, der er grund til at holde lange foredrag (igen!). For os var det vigtigt, at Morten, som jo underviser i matematik uden matematikbog, får gennemgået matematikundervisningens mål og visioner grundigt. Forældre er ret nervøse, når de står uden mulighed for at følge minutiøst med (som man jo "kan" i en matematikbog!!)

Anden time brugte vi på gruppediskussioner - Morten og jeg lænede os tilbage og lod forældrene tale om de forskellige sager. Vi brugte kun 3 af de 5 cases, da de fleste forældre kom enkeltvis. Men snakken gik lystigt. Det var fedt at sidde og lytte - også selvom man ofte havde lyst til at bryde ind og kommentere de ting, der blev talt om. Vi holdt os i skindet.

Grupperne snakkede indbyrdes i ca 25 minutter. Derefter fremlagde de for hinanden - og begyndte at diskutere og stille spørgsmål i det store forum. Vi sad stadig bare og lyttede (og smilede!!!) Desværre gik tiden jo alt for hurtigt. Vi kunne sagtens have brugt endnu 30 minutter.... Men vi fik det vi ville. Ikke problemløsning til os, men et glimt til forældrene af, at de er ligeså forskellige som deres børn. Og netop den forskellighed børnene har - gør det ind imellem vanskeligt for en lærer!!! (den er selvfølgelig også positiv!!!)

Jeg er så glad for, at forældrene sagde de rigtige ting. F.eks. var der en der sagde noget i retningen af: "Det er jo egentlig ironisk, hvordan vi alle opdrager vore børn til at være individualister, og når de så kommer i skole, så er det et problem for dem og for læreren" (og hun mente det altså på den gode måde!!)

Men der blev talt frem og tilbage og diskuteret - og vi var glade.

Jeg kan varmt, varmt anbefalde denne gruppediskussionsting. Det var altså virkelig fint - forældrene var også glade for den! Succes!!!