Cirkus                                    

I læsebogen - Alle Tiders Dansk - er der en historie om en cirkusprinsesse. Det er man jo næsten nødt til at udnytte - og sætte en eller anden form for cirkus-emne i gang. Jeg må indrømme, at jeg på daværende tidspunkt (sidst i januar) ikke havde energi til det helt store set-up. Derfor blev konceptet kort, klart og skåret ned til et minimum af arbejde for læreren. Jeg satte overordnede rammer og børnene udfyldte dem i deres respektive grupper. Det gik over al forventning - og cirkusforestillingen blev både storslået og effektfuld. Børnene fik en fantastisk oplevelse, og jeg oplevede endnu en gang, at jo mindre læreren arbejder / bestemmer - jo mere arbejder børnene - og det er dybest set det, der er den optimale undervisningssituation.

Her er et kort oprids over vores cirkusforløb:

1. oplæg:
Hver bordgruppe (5 grupper á 4-5 børn) finder et navn til deres cirkus. En demokratisk proces, hvor man helst skal tale sig til enighed.
Hver cirkus-familie laver en cirkusplakat. Cirkusfamiliens navn skal stå øverst med store bogstaver. Disse bogstaver skulle laves af glanspapir, klippes ud og klistres på plakaten. Plakatens motiv var derudover valgfrit, blot skulle alle tegninger / rivebilleder ikke laves direkte på karton-stykket, men laves separat og limes på. På den måde sikrer man sig, at børnene overvejer placering af motiv og igen

2. oplæg:

Cirkusforestillingen planlægges. Hver gruppe skulle overholde følgende:
Alle medlemmer SKAL aktiveres
Der skal være en sprechstallmeister. Gruppen skal hjælpes ad med at skrive hans præsentation
Der må højst være 2-3 numrene.
Hele gruppens optræden varede omkring 3 minutter. Jeg havde lånt en CD på biblioteket med musik fra Cirkus Arena. Hver gruppe fik et kassettebånd med et nummer på af ca. 3 minutters varighed. (5 forskellige numre). Så fik de alle tid (2x20 minutter) i et separat øvelokale med en båndoptager, hvor de så kunne tilpasse deres numre til musikken.
Rekvisitter og kostumer måtte grupperne tage med hjemmefra - eller selv lave. Det eneste, jeg sørgede for, var teatersminke, jongler-bolde, balloner, karton mm. Det blev et ret stort udstyrsstykke efter omstændighederne. Der blev lavet sorte høje hatte, vægtstænger, trylleborde med hul i osv. Alle børnene havde en eller anden form for udklædning. Et par af pigerne havde endda selv lavet et sælkostume af nervøs velour.
Forældre, bedsteforældre, søskende m.fl. fik bud om at komme den sidste dag inden vinterferien. Så der var et fint publikum på (ca. 15 stk. + børnene) set i forhold til, at det var en fredag formiddag. Børnene spillede numrene igennem to gange. Og alle havde en fantastisk optakt til vinterferien. Stoltheden ville ingen ende tage!!