Læsning

Center for læseforskning
Formålet med centeret er at bidrage til forskning i læring og læreprocesser med henblik på læsning.

National videnscenter for læsning

Nationalt Videnscenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Samler, skaber og spreder viden om literacy. De har også en You Tube kanal med diverse videoer.

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Undervis.dk - faglig læsning
Beskæftiger sig med elevernes egentlige danskfaglige læseudvikling med det primære fokus på elevernes faglige læsefærdigheder.

Forældreguide - læsning
Inspirationsfolder til indskolingsforældre, som fortæller om, hvordan de kan være med til at styrke deres barns læsning fra "Skole og Forældre"

Et liv som ordblind
En hjemmeside startet af Jesper, som selv er ordblind. På siden er alt indhold skrevet af ordblinde. Historier med forståelse af, hvad det vil sige at være ordblind.