Storyline: Koglefolket    2000/2001            

Det er første gang, jeg skal arbejde med storyline-metoden. Men jeg er heldigvis ikke alene. Alle på 1. årgang går ombord i emnet om Koglefolket samtidig. Vi skal samlet en tur på naturskolen, hvor vi bliver vist rundt i skoven af naturvejlederen, men selvfølgelig bliver der også tid til at udforske på egen hånd. Vi skal indsamle kogler til senere brug - men jeg må indrømme, at jeg allerede har en stor kasse kogler liggende i pedellens kælderrum. Vi har nemlig haft skolegården fyldt det meste af foråret af de bedste og smukkeste kogler, jeg længe har set. Hvis så skovens kogler er lidt slatne i uge 39, så har vi altså baghånden fuld.
Det følgende beskrevne forløb er afprøvet og beskrevet af Kirsten Glavind og hendes 2.b.

Læs beskrivelsen af forløbet i min 1.a - dag-for-dag

Poul Dyrhauge har skrevet bogen: "Ole og koglefolket", som med sine figurer og handling skal give inspiration til "storylinen". Bogen handler om Ole, en dreng på 8 år, som på en skovtur med klassen finder et par kogler. Derhjemme finder han ud af, at koglerne er levende. Dette bliver starten på et venskab mellem Ole og Koglefolket, og sammen oplever de mange forskellige ting.

I skoven:

Alle på 1. årgang skal på skovtur for at finde Koglefolkenes bolig. Det burde kunne lade sig gøre at finde et sted, hvorudfra man kan fantasere omkring Koglefolkene. Man kan bruge tid på at "udbygge" bopladsen med stubbe, pinde, mos, træernes frugter og svampe. Og så skal der samles kogler.

Storylinen:

En storyline er en slags fortælling, der udvikler sig, mens man arbejder. Der er steder, personer og handling. Man arbejder med forskellige temaer. I arbejdet med koglefolket kunne det være:

at lave koglefamilier
at lave boliger til koglefamilierne
at dette udvikler sig til en hel by
Det kan udvikle sig i en hvilken som helst retning afhængig af eleverne.
Man kunne forestille sig følgende aktiviteter i byen:

at der skrives breve mellem familierne
at familierne får forskellige opgaver i byen og udfører dem (post, sygehus, politi - osv.)
at der laves biografier på alle koglerne
at koglerne har "venne-bøger / poesibøger", som andre kogler skriver i.
at der afholdes koglebryllup, fødselsdag, barnedåb, anden form for fest
at der afholdes valg til borgmesterposten
.....

Organisation:

Eleverne arbejder i grupper omkring de enkelte familier. Hver elev laver én koglefigur. Grupperne forsøger at lave aftaler indbyrdes. Hvem laver hvad? - og hvornår? Læreren kan hjælpe med at få disse aftaler på plads. Gruppernes medlemmer
arbejder skiftevis sammen og individuelt

Klassens indretning:

Efterhånden som forløbet skrider frem, vil klassen langsomt blive omdannet til Kogleby - så man må huske at lave aftaler med rengøringspersonalet. Udover at bygge byer kan der bygges værksteder i klassen, hvor eleverne kan arbejde med forskellig elementer af storylinen.
I klassen kan indrettes en læsekrog, hvor eleverne kan "læse" / kigge billedbøger om relevant stof. Lette fagbøger og billedbøger om dyr i og omkring skoven osv.Nøglespørgsmål

Hvordan ser et koglevæsen ud?
Hvordan er de klædt?
Hvor gamle er de
Hvilke familie- medlemmer er der?
Hvad er vigtigt at vide om hver person? (køn, navn, alder, status, væremåde, udseende, stilling, evner mm.)

Aktiviteter

Fælles skovtur
Oplæsning af "Ole og Koglefolket"
Klassesamtale om koglefolk!
Diskussion i gruppen om familiens sammensætning
Fremstille koglevæsener.
Udarbejde en biografi.
Udarbejde navneskilte.
Præsentation af koglen.
Udarbejde en side til en fælles koglebog om sin kogle.

Læringsområde


Lytte til oplæsning
Læseoplevelse og læselyst
Samtale - kommunikation
Ordforråd og begreber.
Øve sig i manuelt arbejde, motorik.
Skriftligt arbejde, øve sig i at skrive og trykke.
Arbejde med bogstavernes navn, form og lyd.
Meddigtning

Materialer

Forskellige kogler
Piberensere
rulleøjne
Garnrester
Stofrester, filt
Sytråd
Træperler, trælim
Sav
Fil
Hæftemaskine
Sakse
Tusser, farver
Karton i forskellige farver
Silkepapir
Fjer.

Koglefamiliens bosted

Hvor bor koglefamilierne?
Hvordan bor de?
Bor de i huler, under jorden, i træer, på skov- bunden, på en høj eller???
Bor de i et rum eller flere rum?
Hvilke møbler har de?
Har de husdyr?


Aktiviteter

Klassesamtale
Skrive stikord på flipover
Gruppediskussion om, hvordan den enkelte familie skal bo.
Udarbejde boligen parvis, gruppevis og individuelt.
Lav en side til koglebogen om boligen med tekst og billede.
Fortæl om boligen

Børnene opøver deres færdighed i at udtrykke sig mundtligt ved at lytte og at arbejde med gode fortælle- og samtalevaner, herunder at tage ordet efter tur, være opmærksom og udtrykke sig i forhold til situationen.

Materialer

Indsamlet skovbund
Papkasser
Papir
Trælister
Pinde, trærester
Tapetbøger
Stofrester
Papruller og andet værdiløst materiale såsom mælkekartoner, wc-ruller mm.
ledningstumper
knapper
ler
osv


Familiernes hverdag

Hvordan lever de?
Går de i skole?
Går de på arbejde?
Hvad spiser de?
Hvordan har de det sammen?
Er de altid gode venner?
Hvordan har børnene det sammen?
Hvad er en god kammerat?
Hvornår kan der opstå problemer?
Grupperne dramatiserer en morgensituation i deres familie, og skriver den herefter i koglebogen.
Lav et rollespil, hvor to søskende skændes
Lav en tegneserie om familiens hverdag.Klassesamtale

Kogle-fest


Hvem skal inviteteres med?
Hvornår skal festen være?
Hvad skal der ske?
Program?
Hvad skal vi spise?
Festtale?
Underholdning?
Hvem skal underholde?
Hvilket orkester skal spille og hvad skal de spille?
Er der nogle, der skal spille skuespil?
Skrive indbydelse, bordkort, menukort
Købe ind til festen og lave mad/bage
Udarbejde en tale og øve sig på at holde den.
Øve skuespil og anden underholdning
Lave plakater, sange, rim, digte.
Pynte op til fest.
Lave pynt.


.