Grundtvig-ugen                                        

Som inspiration til forløbet ligger bogen: "I al sin glans..." af Jonna Krouel, Ebbe Laurs Sørensen og Ellen Tange fra Religionspædagogisk forlag.
Jeg valgte dette forløb, fordi jeg mener Grundtvig er en af grundpillerne i dansk kultur. Børn gøres i høj grad til forbrugere - hvor musik og medier gør børn til målgruppe for, eller skulle jeg sige ofre for, tomgangsmusik og dårlig TV. Jeg går til modangreb med Grundtvig. Gode tunge salmer, indholdsrige tekster, godt håndværk - en vigtig del af vores historie og kultur. For ikke at fremmedgøre børn fuldstændigt er det vigtigt at give dem "historien" - og vise dem, at de er en del af den historie. Og endelig er jeg overbevist om, at børnene sagtens kan forstå indholdet, når først vi begynder at "nærlæse".

Spørgsmål:


Hvordan opfatter børn Grundtvigs ord og budskab?
Hvordan forholder børnene sig til at fortolke ordene til billedsprog med de "redskaber", de er i besiddelse af?
Hvilket billedsprog anvender de?
Kan billeder sige mere end ord?
Interesserer børn sig overhovedet for de emner, som findes i Grundtvigs salmer?

Forberedelse:

Salme(-r) skal udvælges. ( - mange billeder - historie, som barnet kan forholde sig til begrebsmæssigt) (I al sin glans...)
Salme(-rne) skal læses og synges mange gange, indtil børnene kender dem
Historien og begreberne i salmen /-erne gennemsnakkes. Samtale om dagliglivet på Grundtvigs tid. Børnenes rolle i samfundet dengang.
Nøgleord fra teksten udvælges og gennemsnakkes
Valg af arbejdsmetode
Planlægning af udstilling, forældreinvitationer mm.
Hver elev laver flere skitser til senere brug - gerne med forskellige vinkler...

Huskeseddel:

Hver elev udstyres med syltetøjsglas til vand
Hver elev har sine skitser
Malertøj, da akrylmaling tørrer hurtigt ind og er vanskeligt at fjerne fra tøjet - gerne gamle lange skjorter som dækker godt.
Pauser, hvornår, hvor og hvordan?
Lærerens tid til det enkelte barn
Brug af føntørrer, klude, svampe og pensler
Maling på paptallerkner af praktiske hensyn
Rengøring af redskaber og oprydning

Materialevalg:

Blyanter til at tegne skitser op med
Gråt afdækningspapir i ruller (billigt materialer og særdeles velegnet til akrylmaleri. Købes i trælaster eller hos farvehandlere)
Flade malerpensler ca. 4 cm
Flade malerpensler ca. 2 cm
Runde malerpensler i str. 8
Akrylmaling
Ca. 2 paptallerkner til hver elev
Spande og opvaskemiddel til at vaske pensler i.

Billedværkstedet:

Der males på borde og på gulv
Gulvet afdækkes, akrylmaling fæstner meget hurtigt.
Spande med sæbevand og klud til aftørring af maling
Skylleglas til pensler med vand og sæbe

Billedet:

1 x 1 meter
Skitserne overføres til store formater via blyant
Mangfoldige materialer til at male med: pensler, svampe, klude og andre redskaber
Evt. føntørrere til at mindske tørringstiden, hvis dette er nødvendigt
Man kan, ovenpå den tørre akrylfarve, arbejde videre med oliekridt, tuschpen mm.
Der kan kradses og skrabes i den våde farve, så underliggende lag kommer til syne

Udstilling:

Billederne kan udstilles på skolen, i skolegården, måske endda i kirken??!!
Billederne kan udstilles alene, sammen med det valgte vers og/eller sammen med skitserne.
Man kan invitere gæster - forældre eller andre klasser.
Eleverne kan hver især præsentere deres billede med følgende vinkler:
Hvad ses på billedet?
Hvilke metoder har jeg brugt?
Hvad fortæller billedet?